Arhivă categorie Anunţuri publice

deadmin

REGULAMENT DE TABĂRĂ PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN CENTRELE DE AGREMENT DIN REŢEAUA MINISTERULUI TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Acest regulament vizează confortul şi siguranţa participanţilor la tabăra nationala în centrul de agrement POIANA PINULUI seria: 13.07-19.07.2017 sosiţi din localitatea …………, judeţul ……………………………………… . adidas yeezy boost 750 męskie I. Măsuri igienico –sanitare şi de securitate personală: Nu este permisă păstrarea în camere a alimentelor perisabile (dacă camerele nu sunt dotate cu frigidere); La sosirea în tabără, fiecare copil/cadru didactic va prezenta acordul părinţilor (în cazul elevilor minori) şi avizul epidemiologic obligatoriu. De asemenea, se va efectua un control medical, de către personalul sanitar aflat în tabără, pentru depistarea eventualelor boli parazitare. nike air max 1 ultra moire femme În cazul în care se depistează eventuale probleme medicale, se vor lua măsurile necesare pentru izolarea persoanelor sau grupurilor afectate. Aceste controale sunt necesare doar pentru seriile vacanțelor școlare. adidas superstar 2 uomo Cazarea în centrul de agrement se va face având în vedere vârsta şi sexul participanţilor la tabără în baza propunerii şi sub atenta supraveghere a însoţitorilor; Păstrarea curăţeniei în spaţiile de cazare şi împrejurimile acestora; Folosirea corectă şi civilizată a grupurilor sanitare; Respectarea orelor şi seriilor de masă; În sala de mese se va purta o ţinută decentă; Respectarea programului de odihnă şi activitate al centrului de agrement, afişat în locuri vizibile (program ore de odihnă: orele 22.00 – 07.00); Respectarea igienei individuale; Evitarea deţinerii de medicamente. Adidas ZX Flux Heren Russell Wilson – Wisconsin Jerseys Orice problemă de natură medicală va fi adusă la cunostinţa cadrelor medicale din centrul de agrement, această informare va fi făcută atât de profesorul însoţitor cât şi de fiecare participant la tabără; Afişarea meniului pentru toată perioada sejurului la loc vizibil.

  • Adidas Ultra Boost Donna
  • Respectarea gramajului avizat de cadrul medical prezent în tabără, gramaj ce va fi adus la cunostinţa însoţitorilor de grup; Se interzice accesul în centrul de agrement a comercianţilor neautorizaţi (interzicerea speculei) şi acte de comerţ ale participanţilor la tabără şi/sau ale persoanelor salariate ale taberei; Este interzis consumul şi comercializarea de băuturi alcoolice, al substanţelor halucinogene şi folosirea armelor albe; respectarea prevederilor Hotărârea de Guvern 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților şi Legea 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar, Ordinul nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți emis de Ministerul Sănătăţii Publice. Scăldatul (în mare, ape curgătoare, lacuri, etc.) este permis doar în locuri amenajate special în acest scop, doar în prezenţa şi sub atenta supraveghere a însoţitorilor de grup şi doar dacă semnalele specifice de pe plajele amenajate şi salvamarii permit acest lucru; Expediţiile montane, căţărări, drumeţii, etc., se vor face doar respectând traseele turistice, semnalele specifice şi doar sub îndrumarea însoţitorilor de grup sau a unor instructori specializaţi (salvamontişti). II. Măsuri privind circulaţia pe drumurile publice: Respectarea regulilor privind circulaţia pe drumurile publice; Se va circula doar pe trotuar, iar acolo unde nu există, se va circula pe partea stângă a drumului; Traversările se vor face doar prin locuri marcate sau pe la colţul străzilor şi doar după o bună asigurare; Traversările se vor face doar peste pasarelă (unde există), interzicându-se trecerea peste calea ferată.

  • AIR MORE UPTEMPO
  • III. Măsuri privind securitatea bunurilor personale La plecarea din spaţiile de cazare se controlează dacă geamurile şi uşile de acces sunt bine închise, iar în cazul în care se constată unele defecţiuni la sistemul de închidere al acestora, se va informa personalul de serviciu sau administratorul centrului de agrement pentru remedierea situaţiilor respective; Se vor evita legăturile ocazionale cu persoane necunoscute; Este interzisă introducerea în spaţiile de cazare a persoanelor străine de grup. Canotte Charlotte Hornet IV. Măsuri P.S.I. este interzis fumatul în spaţiile de cazare sau servire a mesei sau în spaţiile centrelor de agrement; este interzisă folosirea chibriturilor sau a altor surse ce pot genera incendii; este interzis să se umble la instalaţiile electrice, prize, întrerupătoare, tablouri de siguranţă, precum şi folosirea unor instalaţii improvizate; orice defecţiune se semnalează personalului de serviciu, administratorului; se interzice amplasarea în camere a unui număr de paturi peste numărul admis pentru menţinerea liberă a circulaţiilor interioare din camere, în vederea asigurării condiţiilor de evacuare operativă în cazul producerii unei situaţii de urgenţă; se asigură practicabilitatea permanentă şi la gabaritele proiectate a tuturor căilor de evacuare din clădiri şi a funcţionării iluminatului de securitate pentru evacuarea din clădire; se asigură necesarul de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor aferente construcţiilor şi instruirea întregului personal al taberelor, precum şi a conducătorilor de grup şi însoţitori, de către administratorii obiectivelor, asupra utilizării acestora; se instituie unele proceduri eficiente de anunţare a utilizatorilor asupra producerii unei situaţii de urgenţă, pe întreaga durată cât aceştia se află în clădiri (atât pe timp de zi, cît şi pe timp de noapte); se elimină orice deficienţe la sistemele de închidere/ încuiere a uşilor camerelor/ dormitoarelor pe durata prezenţei copiilor şi tinerilor în acestea, pentru eliminarea posibilităţii de blocare accidentală a acestora şi se interzice încuierea camerelor/ dormitoarelor pe durata prezenţei copiilor şi tinerilor în interior; se asigură supravegherea permanentă a copiilor, atât pe durata desfăşurării activităţilor planificate, cât şi pe perioadele de odihnă, cu prioritatea celor cu vârste mai mici de 14 ani, de către conducătorii de grup şi însoţitori; se efectuează instruirea de către administratorii obiectivelor a conducătorilor de grup şi întoţitorilor, a copiilor şi tinerilor, asupra regulilor de apărare împotriva incendiilor ce trebuie respectate şi efectuarea, în mod obligatoriu, în prima zi a fiecărei serii, a unui exerciţiu de evacuare din clădire, în cazul ipotetic al unei situaţii de urgenţă; focurile de tabără se organizează la distanţe de siguranţă faţă de construcţii, vegetaţie, arbori, autovehicule, doar pe timp fără vânt şi cu respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, în spaţii special amenajate şi nu se permite apropierea copiilor de acestea la distanţe care să le pună viaţa în pericol. Nike Air Max 2017 Heren blauw

  • Nike Air Max Thea Heren wit
  • De asemenea, este obligatorie stingerea focarelor, în totalitate, la finalul activităţii; se va colabora cu reprezentanţii inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, judeţene şi al municipiului Bucureşti, după caz, pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a activităţilor sus-menţionate. air max 2017 goedkoop V. Măsuri generale Se va întocmi şi afişa obligatoriu inventarul spaţiilor de cazare şi se va întocmi proces-verbal de predare – primire între gestionarul/administratorul taberei şi profesorii însoţitori ai grupurilor; Păstrarea bunurilor din dotarea centrului de agrement în condiţii bune este obligatorie (mobilier, pături, cearceafuri, perne etc.); Păstrarea în condiţii bune a încăperilor; Este interzisă scoaterea veselei şi a tacâmurilor din sala de mese sau a cearceafurilor, păturilor din dormitoare; Toate pagubele se vor recupera de la cei vinovaţi sau dacă aceştia nu sunt depistaţi, de la întregul grup; Respectarea programului de masă şi odihnă; Se interzice părăsirea centrul de agrement individual, fără însoţitorul de grup; Sesizarea de urgenţă a conducerii DJST şi a poliţiei despre dispariţia unei persoane din grup, precum şi a unor bunuri din cameră; Valorile monetare, bijuteriile, aparatura electronică, să fie păstrate la locuri sigure pentru a preveni dispariţia acestora; Se va evita orice altercaţie între membrii grupului sau cu persoane străine din tabără sau din afara acesteia; VI. Sancţiuni Nerespectarea oricăreia dintre măsurile specificate în prezentul Regulament, duce la următoarele sancţiuni: Beneficiarii (copii şi tineri participanţi la tabere): 1. chaussures nike pas cher atenţionarea/mustrarea persoanelor vinovate de încălcarea prezentelor norme şi/sau a altor prevederi legale; 2. new balance femme 996 bleu et or anunţarea urgentă a aparţinătorilor legali ai acestora; 3. în cazul abaterilor grave, excluderea directă din centrul de agrement. Air Jordan 6 Conducători de grup şi însoţitori: 1. Nike Air Max 2017 Kopen atenţionarea/mustrarea persoanelor vinovate de încălcarea prezentelor norme şi/sau a altor prevederi legale; 2. nike pas cher sesizarea organelor abilitate; 3. în cazul abaterilor grave excluderea directă şi înlocuirea însoţitorilor. VII. Dispoziţii Finale Prezentul “REGULAMENT DE TABĂRĂ” se afişează în mod obligatoriu în locuri vizibile (ex: cantine, intrarea în tabere, holurile spaţiilor de cazare, avizier etc.), în fiecare centru de agrement, se aduce la cunoştinţa tuturor participanţilor la tabere, de către personalul centrului de agrement, se semnează, de personalul centrului de agrement şi de către personalul însoţitor, de luare la cunoştinţă printr-un proces verbal de instruire conform anexei. Pentru participanţii minori va semna însoţitorul pe propria răspundere că a efectuat personal instruirea. Data: (Se va completa în prima zi de sejur) …………………………………………………………….